Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jarmila Luptáková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - UHER, Pavel - RYBÁR, S. - BIZOVSKÁ, Valéria - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - VRABLÍKOVÁ, Dana - PUKANČÍK, Libor - VACULOVIČ, T. Octahedral substitution in beryl from weakly fractionated intragranitic pegmatite Predne Solisko, Tatry Mountains (Slovakia): the indicator of genetic conditions. In Journal of Geosciences, 2019, vol. 64, no. 1, p. 59-72. (1.275 - IF2018). ISSN 1802-6222. Typ: ADCA
  • KURYLO, Sergiy - BROSKA, Igor - BONDARENKO, Sergey - STEPANYUK, Leonid - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - LYZHACHENKO, Nataliia. Triphylite inclusions in apatite from Stankuvatske Li-deposit. In Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019, p. 34. ISBN 978-80-223-4713-6.(Petros 2019). Typ: AFH
  • ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter - SOBOCKÝ, Tomáš - UHER, Pavel - ŠKODA, Radek - MIKUŠ, Tomáš - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - KONEČNÝ, Patrik. Minerals of the rhabdophane group and the alunite supergroup in microgranite: products of low-temperature alteration in a highly acidic environment from the Velence Hills, Hungary. In Mineralogical Magazine, 2018, vol. 82, no. 6, p. 1277-1300. (1.744 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0026-461X. Typ: ADCA
  • VLASÁČ, Jozef - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - POLÁK, Ľ. - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián. Výskyt Cu mineralizácie v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Slovenská republika) [Occurrence of Cu sulphidic mineralization in the Permian basalts of Hronicum Unit at Banská Bystrica (Slovak republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2018, roč. 26, č. 2., s. 176-187. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus