Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jarmila Luptáková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ