Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Stanislava Milovská, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján - MILOVSKÁ, Stanislava. Supergene minerals in quartz ± fluorapatite hydrothermal veins with U-Mo and U-REE mineralization near Čučma (Gemeric Unit, Western Carpathians, eastern Slovakia): preliminary study. In Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. Zost. Martin Ondrejka, Jana Fridrichová ; rec. Peter Bačík, Igor Broska, Marián Dyda, Jana Fridrichová, Monika Huraiová, Peter Koděra, Martin Ondrejka, Marián Putiš, Ján Spišiak, Pavel Uher, Anna Vozárová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019, p. 17-19. ISBN 978-80-223-4713-6.(Petros 2019). Typ: AFD
 • FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - ILLÁŠOVÁ, Ľudmila - ŠTUBŇA, Ján - ŠKODA, Radek - MILOVSKÁ, Stanislava. Forensic gemnological study of green-coloured beryl of variable origin. In Acta Geologica Slovaca, 2018, roč. 10, č. 2, s. 89-104. ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genesis of the Carpathian obsidians. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 75-78. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
 • KOHÚT, Milan - ČIŽMÁR, E. - DEKAN, Július - DRÁBIK, Martin - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KLIUIKOV, A. - MIGLIERINI, M. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠAUŠA, Ondrej - ŠURKA, Juraj - BAČO, Pavel. Physical methods of the Carpathian obsidians study. In BIRÓ, Katalin T. International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 37. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genéza obsidiánov Východného Slovenska. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 34. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj - KONEČNÝ, Patrik - KOLLÁROVÁ, Viera - HOLICKÝ, Ivan - JESENÁK, K. - BAČO, Pavel. Úžasný mikro-(nano) svet obsidiánov východného Slovenska. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 38-39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • MALÍČKOVÁ, Iveta - BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - MILOVSKÁ, Stanislava. Príčiny sfarbenia minerálov s obsahom Cr a V. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 43. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • NATKANIEC-NOWAK, Lucyna - PIESTRZYNSKI, Adam - WAGNER, M. - HEFLIK, Wiesław - NAGLIK, Beata - PALUCH, Jan - PAŁASZ, Krzysztof - MILOVSKÁ, Stanislava - STACH, Paweł. "Gorka Lubartowska-Niedźwiada" deposit (E Poland) as a potential source of glauconite raw material. In Gospodarka surowcami mineralnymi, 2019, vol. 35, no. 2, p. 5-30. (0.425 - IF2018). ISSN 0860-0953. Typ: ADMB
 • RUŽIČKA, P. - BAČÍK, Peter - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava. Grosulár a vesuvianit v brekciovitých rekryštalizovaných vápencoch z lokality magnetový vrch pri Tisovci (Slovenská Republika) [Grossular and vesuvianite in the brecciated recrystallized limestones from Magnet hill near Tisovec (slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2019, roč. 27, č. 1, s. 72-81. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • ŠTUBŇA, Ján - BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - HANUS, Radek - ILLÁŠOVÁ, Ľudmila - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠKODA, Radek - VACULOVIČ, T. - ČERŇANSKÝ, Slavomír. Gem-Quality Green Cr-Bearing Andradite (var. Demantoid) from Dobsina, Slovakia. In MINERALS-BASEL, 2019, vol. 9, no. 3, article number 164. (2.250 - IF2018). ISSN 2075-163X. Typ: ADCA
 • UHER, Pavel - MILOVSKÁ, Stanislava. Minerály vzácnych litofilných prvkov (REE, Zr, Nb): inklúzie v zafíre z oblasti Hajnáčky (Cerová vrchovina). In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 59. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus