Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Rastislav Milovský PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* DEPOVYT - Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 -
SCDE - Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
Vplyv krajiny a regulácii na spoločenstva bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape annd regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd.
Impact of regulations of the country and the communities benthos flowing water
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illýová Marta PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 7

Poznámka:
* spoluriešiteľ