Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Versorgung und Wirtschaftshintergrund der Burgen in Ungarn im 16. - 17. Jahrhundert. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Editor: Silvija Pisk ; rewiewers: Krešimir Filipec, Hrvoje Gračanin. - Popovača : Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, 2021, s. 28-43. ISBN 978-953-57553-4-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: AFA
  • LENGYELOVÁ, Tünde. Elisabeth Czobor: ihre Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen : Eine Fallstudie über den Bildungsstand frühneuzeitlicher Frauen. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 283-302. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: BEE
  • LENGYELOVÁ, Tünde. „Všetkých nás čaká, nikoho neminie...“ : pohreby uhorskej šľachty a peripetie okolo nich v 16. a 17. storočí. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 132-141. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
  • LENGYELOVÁ, Tünde. GESCHWANDTNER, Branislav – GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana (zost.).„KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO JAZYKA A MRAVU JE BIEDNE A SLABÉ.“ PRÍNOS PRÍSLUŠNÍKOV NESLOVENSKÝCH ETNÍK A NÁRODNOSTÍ PRE ROZVOJ SLOVENSKA. ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE. BRATISLAVA 14. – 15. NOVEMBER 2018. Bratislava : Archív Slovenskej akadémie vied a Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, 272 s. ISBN 978‐80‐224‐1804‐1. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č.1, s. 108-110. ISSN 0231-6722. Recenzia na: „KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO JAZYKA A MRAVU JE BIEDNE A SLABÉ.“ PRÍNOS PRÍSLUŠNÍKOV NESLOVENSKÝCH ETNÍK A NÁRODNOSTÍ PRE ROZVOJ SLOVENSKA / Branislav Geschwandtner, Jana Gubášová Baherníková. - Bratislava : Archív Slovenskej akadémie vied : Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. - ISBN 978‐80‐224‐1804‐1. Typ: EDI
  • LENGYELOVÁ, Tünde. Mali ženy dejiny? In Aktuality.sk, 2021, 08. 08., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/3hzy22x/mali-zeny-dejiny/ Typ: GHG
  • VALENT, Jaroslav - LENGYELOVÁ, Tünde. Epidémia ako Boží hnev : ako sa v minulosti bojovalo s morom či cholerou? In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 139-149. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus