Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

OG vedúci vedecký pracovník
Botanický ústav CBRB SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5942 6178