Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.

štatutárny zástupca
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 1004
Fax: 02/ 5477 1004