Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Frimmová, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • FRIMMOVÁ, Eva. Slovanská tematika v dielach slovenských a na Slovensku pôsobiacich humanistov [Th e Slavonic theme in the works of Slovak and other humanists working in Slovakia]. In Slovenský časopis historický, 2021, roč. 1, č. 1, s. 46-70. ISSN 2729-9139. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Inkunábuly a inkunábulistika na Slovensku. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 123-140. ISBN 978-80-89867-06-6. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Jozef Ignác Bajza a bernolákovské polemiky v kontexte osvietenstva. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 157-182. ISBN 978-80-89867-06-6. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku. APVV 15-0554) Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Kronika obce (z pozostalosti Imricha Kotvana). In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 41-50. ISBN 978-80-89867-06-6. Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Mecénstvo Gašpara Ilešháziho (1593 – 1648). In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Bonus iudex v podaní Petra Fradelia a Dobrý saudce od Viktorína Morávka. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 92-101. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • FRIMMOVÁ, Eva. MYŠÁK, Miroslav - POKORNÁ, Barbara (edd.). Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky/Schlossbibliothek Kremsier I. Inkunabeln. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2017. ISBN 978-80-88103-28-8. MYŠÁK, Miroslav (ed.). Kroměřížská zámecká knihovna II. Katalog 1691. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2018. ISBN 978-80-88103-39-4. In Acta Musei Nationalis Pragae : Historia litterarum, 2020, roč. 65, č. 3-4, s. 55-58. ISSN 2570-6861 (print). Recenzia na: Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky = Schlossbibliothek Kremsier I. Inkunabeln / Miroslav Myšák, Barbara Pokorná. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. - ISBN 978-80-88103-28-8. Recenzia na: Kroměřížská zámecká knihovna II. Katalog 1691 / Miroslav Myšák. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2018. - ISBN 978-80-88103-39-4. Typ: EDI
 • Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. Ed.: Eva Frimmová ; recenzenti: Michal Bada, Miroslav Kamenický. Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021. 186 s. ISBN 978-80-89867-06-6 (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity) Typ: FAI
  Citácie:
  [6] KOŠÍK, Ľ. Imrich Kotvan : rodák z Trnovca pri Holíči. In KULTÚRA : dvojtýždenník závislý od etiky, 2021, roč. 24, č. 17 (20. októbra), s. 5. ISSN 1335-3470.
  [6] KOŠÍK, Ľ. Zborník venovaný Imrichovi Kotvanovi. In ZÁHORIE, 2021, roč. 30, č. 5, s. 30-31. ISSN 1335-7840.
 • FRIMMOVÁ, Eva. Slovo na úvod. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 7-10. ISBN 978-80-89867-06-6. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus