Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
ORCID:
Číslo ORCID