Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Ústav experimentálnej endokrinológie
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295034
ORCID: Číslo ORCID