Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Hrabovský, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HADI, Mehdi - VAHIDINIA, Mohamad - HRABOVSKÝ, Juraj. Larger foraminiferal biostratigraphy and microfacies analysis from the Ypresian (Ilerdian-Cuisian) limestones in the Sistan Suture Zone (eastern Iran). In Turkish Journal of Earth Sciences, 2019, vol. 28, no. 1, p. 122-145. (1.333 - IF2018). ISSN 1300-0985. Typ: ADCA
  • HOLCOVÁ, Katarína - DAŠKOVÁ, Jiřina - FORDINÁL, Klement - HRABOVSKÝ, Juraj - MILOVSKÝ, Rastislav - SCHEINER, Filip - VACEK, František. A series of ecostratigraphic events across the Langhian/Serravallian boundary in an epicontinental setting: the northern Pannonian Basin. In Facies, 2019, vol. 65, no. 3, article number 36. (1.719 - IF2018). ISSN 0172-9179. Typ: ADCA
  • HOLCOVÁ, Katarína - SCHEINER, Filip - DOLÁKOVÁ, Nela - NEHYBA, Slavomír - KOPECKÁ, J. - BRZOBOHATÝ, Rostislav - DEMENY, A. - HLADILOVÁ, Šárka - HRABOVSKÝ, Juraj - KUHNERT, Henning - MILOVSKÝ, Rastislav - RIGOVÁ, Jana - SEKO, Michal - UTESCHER, Torsten. An imprint of the middle Miocene paleoceanologic and paleoclimatic events in a satellite sea during the Langhian: A case study from the Central Paratethys. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 126-129. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • HRABOVSKÝ, Juraj. Reproductive phases of Miocene algae from central Paratethys and their bearing on systematics. In Acta Palaeontologica Polonica, 2019, vol. 64, no. 2, p. 417-439. (1.639 - IF2018). ISSN 0567-7920. Typ: ADCA
  • HRABOVSKÝ, Juraj - BASSO, Daniela - COLETTI, Giovanni - PISERA, Andrzej. The paleogeographic distribution of the coralline algae of the genus Mesophyllum in Central Paratethys during the Middle Miocene. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 143. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus