Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Hrabovský PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ