Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubica Luhová - projektová činnosť

Národné projekty

* Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 -

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ