Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Anna Hlaváčová CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* 3KRALI - Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
The Three Magi as a Theme in the Art in Slovakia - Interdisciplinary Studies on Cultural Tradition and Communication
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ