Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Júnová vedecká kaviareň

14. 6. 2018 | zhliadnuté 483-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o  znižovaní energetickej náročnosti budov, a to od fázy tvorby koncepcie, projektovania, realizácie a v neposlednom rade prevádzky budov. Je skutočne možné stavať energeticky úsporné, ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne budovy aj u nás?

Vo štvrtok 28. 6. 2018 o 17.00 hod. bude hosťom prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Jeho profesijné zameranie je orientované na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov a tvorbu zdravého vnútorného prostredia v nich, čo sa dá docieliť správnym návrhom tak stavebnej časti, ako aj technických systémov využívajúcich hlavne obnoviteľné zdroje energie.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/


Vstup na podujatie je voľný.