Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Májová vedecká kaviareň

24. 5. 2018 | zhliadnuté 510-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do jubilejnej májovej vedeckej kaviarne, v ktorej si po desiatich rokoch úspešného fungovania cyklu vedeckých kaviarní pripomenú organizátori prvú prednášku, ktorá sa konala v máji roku 2008. Témou bolo vtedy zamyslenie nad tým, či éra antibiotík končí a ako ďalej.

Rovnako aj teraz nadviaže prednáška na túto v súčasnosti stále aktuálnu tému a spoločne sa bude diskutovať o tom, kam sme sa za desať rokov posunuli v riešení problematiky antibiotickej rezistencie. Za posledných desať rokov sa tento problém naďalej prehlboval. V tejto súvislosti bude reč aj o tom, či je desať rokov vo vede málo alebo veľa, hlavne pri riešení globálnych problémov.

Vo štvrtok 31. 5. 2018 o 17.00 hod. bude hosťom, rovnako ...ako pred desiatimi rokmi, vedec, molekulárny biológ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., vedúci Katedry molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá molekulárnou biológiou prokaryotov, reguláciou génovej expresie a využitím metód molekulárnej biológie v biotechnológii.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:
http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/2048572158741312/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1526312726777396

Vstup na podujatie je voľný.