Podujatia

Prehodnocovanie etiky porovnávania: hosťovská prednáška prof. Dorothy M. Figueira z USA v Ústave svetovej literatúry SAV

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 21.11.2017, videné 326-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na hosťovskú prednášku Rethinking the Ethics of Comparing  -- Prehodnocovanie etiky porovnávania, ktorú prednesie Dorothy M. Figueira, profesorka literárnej komparatistiky na University of Georgia, Athens, USA.

Prednáška sa uskutoční v stredu 22. novembra 2017 o 14:00 hod. v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava.

Prof. Figueira je čestnou predsedníčkou Medzinárodnej asociácie porovnávacej literárnej vedy a pôsobila tiež v predsedníctve Americkej asociácie porovnávacej literárnej vedy. Získala štipendiá Amerického inštitútu pre indické štúdie, Fulbrightovej nadácie a National Endowment for the Humanities. Bola hosťujúcou profesorkou na  viacerých európskych a indických univerzitách (napr. Univerzita v Lille, Džadavpurská univerzita, Univerzita v Puné, Jagelovská univerzita, Univerzita v Tartu).

Jej literárnovedné dielo je publikované v knihách Translating the Orient (1991), The Exotic: A Decadent Quest (1994), Otherwise Occupied: Theories and Pedagogies of Alterity (2008) a The Hermeneutics of Suspicion: Cross-Cultural Encounters with India (2015). Pracovala ako redaktorka časopisov The Comparatist a Recherche littéraire/Literary Research. 

Prednáška sa bude prekladať do slovenčiny.

 

(rg)