Podujatia

Workshop o transregionálnom výskume v hudobnej vede

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 17.10.2017, videné 301-krát

Ústav hudobnej vedy SAV pozýva na medzinárodný workshop dňa 24. 10. 2017 od 9:00 do 16:30 hod. v Malom kongresovom centre SAV, Štefánikova 3, Bratislava.

NOTOVANÉ PRAMENE STREDOVEKEJ EURÓPY/
STREDOVEKÉHO UHORSKA:
transregionálny výskum a tvorba online databáz
 
NOTATED SOURCES FROM MEDIEVAL EUROPE / MEDIEVAL HUNGARY:
Transregional Research and Online Database Building.
 

Workshop pripravili v spolupráci s kolegami z Maďarskej akadémie vied - Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Magyar Tudományos Akadémia,