Podujatia

Septembrová vedecká kaviareň

Vložil(a): M. Hucáková, 22.9.2017, videné 320-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach.

Vo štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. bude hosťom uznávaný vedec, biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/464354033935434/?


Vstup na podujatie je voľný.

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017 - www.nocvyskumnikov.sk

Príloha

pozvánka