Podujatia

Konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní bude v septembri v Košiciach

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 27.7.2017, videné 304-krát

Medzinarodna konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní INCOME2017 (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying sa bude konať 3. – 7. septembra 2017 v Košiciach, v Aule ústavov SAV na Watsonovej ul. 45. http://income2017.saske.sk/.

INCOME 2017 je významná medzinárodná konferencia, ktorá sa koná každé tri roky v rôznych krajinách sveta. V tomto roku ju organizuje Medzinárodná mechanochemická asociácia (International Mechanochemical Association) pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry) v spolupráci s Ústavom geotechniky SAV v Košiciach.

Na konferencii sa zúčastní 170 odborníkov z 30 krajín a odprezentujú najnovšie výsledky z odboru. Tento ročník je pozoruhodný aj preto, že sa opäť uskutoční v Košiciach, teda v meste, kde sa pred 24 rokmi konferencia konala prvýkrát.

Viac informácií o konferencii: http://income2017.saske.sk/.

(r)