Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Tajuplné cunami na Slnku

8. 7. 2016 | zhliadnuté 515-krát

Letný špeciál vedeckej kaviarne dňa 14. júla 2016 o 17.00 hod. prinesie tému  veľkorozmerných tlakových vĺn na Slnku.

Hosť podujatia astrofyzik RNDr. Radoslav Bučík, PhD. z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy a Inštitútu pre astrofyziku Univerzity Georga Augusta v Göttingene v Nemecku je autorom štúdie o novom fyzikálnom objave na Slnku.

„Obrovské cunami v atmosfére Slnka, ktoré sa šíria pozdĺž našej najbližšej hviezdy, objavila sonda SOHO približne pred 15 rokmi, avšak dodnes nie sú objasnené. Zvyčajne ich môžu astrofyzici pozorovať pri mohutných výronoch hmoty zo Slnka, ktoré produkujú energetické častice s normálnym atomárnym zložením. Na Slnku však vznikajú aj energetické častice anomálneho zloženia s veľkým zastúpením ťažkých iónov a vzácneho izotopu hélia-3.“

Vedci predpokladajú, že toto zloženie sa vytvorí v doteraz nie celkom pochopených procesoch pri röntgenových zábleskoch na Slnku. Záhadou zostáva aj to, ako tieto častice unikajú zo Slnka.

Dr. Bučík v prednáške priblíži prvé pozorovania veľkorozmerných vĺn na Slnku, ktoré sprevádzanjú emisie anomálnych energetických častíc.

Letný špeciál Vedy v CENTRE v Bratislave je zároveň aj jedným zo sprievodných podujatí Európskej Noci výskumníkov 2016.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Raz do roka, v júli, pripravujeme Letný špeciál Vedy v CENTRE, do ktorej pozývame mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa úspešne presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí.

Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(CVTI SR)