Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

O kliešťoch v júnovej Vedeckej kaviarni s parazitológom B. Peťkom

24. 6. 2016 | zhliadnuté 480-krát

V júnovej vedeckej kaviarni bude diskutovať o našom najznámejšom parazitovi – kliešťovi, ktorý nepochybne patrí k obávaným strašiakom leta.  

Vo štvrtok 30. júna 2016 o 17.00 hod. privítame v Centre vedecko-technických informácií SR významného slovenského vedca – biológa a popredného parazitológa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí. 


Vstup na podujatie je zdarma. 
Viac informácií na adresách: 
http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/492673044263964/

 

CVTI SR