Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Zdomácnenie a odcudzenie prekladu v blízkych kultúrach

2. 6. 2016 | zhliadnuté 488-krát

Ústav svetovej literatúry SAV usporiada ďalšiu zo série hosťovských prednášok v rámci doktorandského štúdia.

V stredu 8. júna 2016 o 10:00 hod. v knižnici ústavu na Konventnej ul. 13 v Bratislave  s prednáškou Zdomácnenie a odcudzenie prekladu  v blízkych kultúrach vystúpi Dr. Lucyna Spyrka z Uniwersytet Śląski, Poľsko. 

Avízo k prednáške znie:

"Na pomenovanie prekladových stratégii sa v teórii prekladu etablovali dva pojmy: preklad zdomácnený (domestikovaný, angl. domesticated translation) a preklad odcudzený (angl. foreignizated translation) (Venuti). Tieto stratégie sa vzťahujú na preklad prvkov, ktoré sa z pohľadu prijímajúcej kultúry vnímajú ako cudzie. Tie isté pojmy môžu takisto označovať miesto prekladu v prijímajúcej kultúre. Slovenská a poľská kultúra sa považujú  za veľmi blízke. Medzi blízkymi kultúrami sa len veľmi málo prvkov pociťuje ako cudzie. V poľsko-slovenských kultúrnych vzťahoch sa však hovorí o asymetrii (Suwara). Preklady slovenskej literatúry sa v poľskej kultúre nezdomácňujú. Prekladateľom zvolená stratégia a kvalita prekladu nerozhodujú o zdomácnení alebo odcudzení prekladu v sekundárnej kultúre."

Záujemcovia o tému z radov odbornej verejnosti si môžu prednášku vypočuť tiež.