Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Vznik OSN a Československo

30. 9. 2015 | zhliadnuté 594-krát

Katedra histórie FF UKF v Nitre a Historický ústav SAV v Bratislave Vás pozývajú na prednášku z cyklu Stretnutia s osobnosťami vedy.

 

 

Riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. bude prednášať na tému Vznik OSN a Československo.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 13. 10. 2015 o 10.00 hod., na Katedre histórie FF UKF v Nitre, Hodžovej 1, v miestnosti H 307 (Akropole).

 

 

Za organizátorov: Mgr. Linda Osyková, PhD., Historický ústav SAV