Štrukturálne fondy EÚ - Aktuality

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
Aktualizacia Usmernenia 1-2014
[20.5.2014] videné 645-krát
Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4-2013 OPV
[4.3.2014] videné 600-krát
Ex-ante kontroly verejných obstarávaní č. 1-2014
[3.3.2014] videné 699-krát
Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom 2007-2013
[21.2.2014] videné 648-krát
Informačné semináre OP VaV 2014
[29.1.2014] videné 614-krát
Usmernenie č. 1 - 2014
[17.1.2014] videné 624-krát
Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013, verzia 07
[13.1.2014] videné 587-krát
Metodické usmernenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV
[5.12.2013] videné 599-krát
Zmena povinnej prílohy
[13.11.2013] videné 601-krát
Výročná správa pre OP VaV 2012
[5.11.2013] videné 660-krát
Priebežná výzva na opatrenie 2.2
[21.10.2013] videné 597-krát
Výzva OPVaV-2013-4.1-04-SORO
[2.9.2013] videné 672-krát
Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013
[15.7.2013] videné 604-krát
Indikatívny harmonogram výziev pre OP VaV 2013
[15.7.2013] videné 621-krát
Usmernenie č. 2-2013, OP VaV
[2.7.2013] videné 588-krát
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV
[5.6.2013] videné 614-krát
Systém riadenia ŠF a KF,verzia 4.6
[9.4.2013] videné 590-krát
Výzva OPVaV-2013-5.1-05-SORO
[22.3.2013] videné 590-krát
Informačný seminár k OPVaV-2013-1.1-02-SORO
[15.3.2013] videné 613-krát
Výzva OPVaV-2013-1.1-02-SORO
[1.2.2013] videné 660-krát
1/8