Oznamy Ústrednej Knižnice

Skúšobný prístup od 9.10.2017: RILM Abstracts of Music Literature with Full Text a RILM Music Encyclopedias

Vložil(a): M. Mesár, 26.9.2017, videné 314-krát

Skúšobný prístup na 30 dní od 9.10.2017.

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text obsahuje približne milión stránok plného textu z viac ako 200 periodík z 50 krajín v 40 jazykoch, publikovaných od začiatku 20. storočia až do súčasnosti. Väčšina obsahu  začína už od prvého čísla časopisu a pokrývá plný text od začiatku do konca každého obsiahnuého titulu. Okrem akademických článkov a recenzií obsahuje táto databáza nekrológy, editoriály, korešpondenciu, inzeráty, správy a iné. Viac informácií nájdete pod odkazom https://www.ebscohost.com/academic/rilm-abstracts-of-music-literature-with-full-text alebo http://www.rilm.org/fulltext/

 

RILM Music Encyclopedias je unikátna plnotextová kolekcia 41 historických i súčasných encyklopédií vydaných v rokoch 1775 až 2015 o celkovom rozsahu takmer 80 000 stránok. Poskytuje medzinárodný prehľad a prístup k obsahu v kľúčových jazykoch muzikologického výskumu ako je angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, čeština, dánčina, gréčtina ai. Ide o prvú komplexnú kolekciu s encyklopedickým obsahom pokrývajúcim najdôležitejšie odbory, polia a témy historickej muzikológie a etnomuzikológie. Sústredí sa na špecifické témy od populárnej hudby, opery, blues a gospelu cez hudobné nástroje až po nahrávanú hudbu a iné. Viac informácií nájdete pod odkazom https://www.ebscohost.com/academic/rilm-music-encyclopedias alebo http://www.rilm.org/encyclopedias/