Oznamy Ústrednej Knižnice

Ukončenie poskytovania databáz EBSCO

Vložil(a): V. Mesterová, 10.1.2017, videné 533-krát

Vážené kolegyne a kolegovia,
 
na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.
 
Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, už nebudú prístupné od 1. januára 2017.