Správy Komisie SAV pre životné prostredie

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
Konferencia o inváziách a inváznych organizmoch
[16.12.2008] videné 607-krát
Sympózium o ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska
[16.12.2008] videné 638-krát
Smolenická výzva 2008
[5.11.2008] videné 609-krát
XII. Okresné dni vody v Michalovciach
[19.5.2008] videné 698-krát
Medaila SAV za rozvoj a podporu vedy Ing. A. Janitorovi, CSc.
[30.1.2008] videné 889-krát
Medzinarodna konferencia Bioclimatology and Natural Hazards
[23.2.2007] videné 1835-krát
Akcie tykajuce sa zmeny klimy
[23.2.2007] videné 1763-krát