Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výsledky 12. výzvy programu SAS-MOST Joint Research Projects (Taiwan)

25. 11. 2020 | zhliadnuté 66-krát

Predsedníctvo SAV na svojom 38. zasadnutí dňa 12. novembra 2020 uznesením č. 1122 schválilo financovanie pre víťazné projekty v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied (SAS) a Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan

12th Call for SAS-MOST Joint Research Projects

Cieľom výzvy bolo podporiť projektovú spoluprácu tímov zo SAV a výskumných inštitúcií na Taiwane. Podané projektové návrhy boli hodnotené paralelne Komisiou SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov a príslušným hodnotiacim výborom MOST, Taiwan.

Podaných bolo celkovo 8 projektových návrhov. Z nich boli na financovanie a realizáciu v rokoch 2021 – 2023 vybrané dva projekty:

 

  1. TNSAA

Názov: Tensor Network States Algorithms and Applications

Slovenský partner: Gendiar, Andrej

Taiwanský partner: Kao, Ying-Jer

 

  1. PathogenTracker

Názov: Water/Wastewater epidemiology: Development of robust and reliable molecular detection systems for surveillance of disease outbreaks

Slovenský partner: Pangallo, Domenico

Taiwanský partner: Wu, Jer-Horng

 

Kontaktná osoba za SAV: Zuzana Černáková, +421 (0) 2 5751 0 118, cernakova@up.upsav.sk