Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - EuroNanoMed3 JTC 2021 “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

19. 11. 2020 | zhliadnuté 74-krát

EuroNanoMed3

Joint Transnational Call for Proposals (2021) for

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

 

CALL OPEN

Under the umbrella of EuroNanoMed III, the 12th Joint Transnational Call has been launeched for funding multilateral innovative research projects on nanomedicine.

 

Aim of the call

Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call:        

a) Regenerative medicine

b) Diagnostics

c) Targeted delivery systems

 

The projects should fall within  Technology Readiness Levels (TRL) 3-6, although for being realistic and coherent with the characteristics of the call, projects should propose advancements for a maximum of two TRL levels during their lifetime.

Each application should include partners from at least two of the three following A, B and C categories:

  1. Academia (research teams working in universities, other higher education institutions) or research institutes;
  2. Clinical/public health sector (research teams working in hospitals/public health and/or other health care settings and health organisations). Participation of Medical Doctors is encouraged;
  3. Enterprise (private companies of all sizes). Participation of Small and Medium-size Enterprises (SMEs) is encouraged.

Timetable JTC 2020

 

November 16th 2020

Publication of the 12th joint transnational call

December 9th 2020

Opening of the submission system for pre-proposals

January 21st 2021 (17:00, CET)

Deadline for pre-proposal submission

April 27th 2021

Communication of the results of the pre-proposal assessment (invitation for full proposal)

June 10th 2021 (17:00, CEST)

Deadline for full proposal submission

August 31st - September 7th 2021

Rebuttal stage

September 21st - 23rd 2021

Peer Review Panel Meeting and CSC meeting for funding recommendation to national funding agencies

October 2021

Communication of the funding decisions to the applicants

Bližšie informácie o témach sú dostupné v prílohe ako aj na stránke EuroNanoMed website: https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/ 

Nástroje na vyhľadávanie partnerov:

European Nanomedicine Map: https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/

EuroNanoMed partnering tool: https://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-and-offers/ 

Predsedníctvo SAV uznesením č.675 podporilo zapojenie SAV a výskumných tímov zo SAV do 12. spoločnej výzvy konzorcia EuroNanoMed3 v troch horeuvedených oblastiach s financovaním 1 výskumného projektu v príslušnej tematickej oblasti a maximálnou výškou podpory do 40.000€/rok (z toho je povinná spoluúčasť príslušného ústavu SAV vo výške 15.000€/rok) na obdobie 3 roky.

Definitívna výška podpory SAV pre úspešné projekty SAV bude schválená Predsedníctvom SAV na základe odporúčania členov Peer Review Panel (PRP) a Call Steering Committee (CSC).

Kontaktná osoba: Katarína Bibová, 02/57 510 136, bibova@up.upsav.sk