Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - EJP RD Joint Transnational Call 2021 (incl. Social sciences and humanities)

11. 11. 2020 | zhliadnuté 71-krát

Konzorcium European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), ktorého súčasťou je aj SAV, oznamuje, že v decembri 2021 otvorí výzvu na podávanie medzinárodných interdisciplinárnych projektov na tému:

 

Social sciences and Humanities (SSH) Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease

 

TÉMA VÝZVY

Projektové návrhy by mali pokryť aspoň jednu z nasledujúcich tém:

 • Výskum služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia (health outcomes) pre pacientov a ich rodiny/domácnosti
 • Ekonomické dopady ZCH
 • Psychologické a sociálne dopady ZCH
 • Štúdie zaoberajúce sa dopadom/záťažou v dôsledku oneskorenej diagnózy a nedostatočných liečebných zásahov
 • E-zdravie a ZCH: využitie inovatívnych technologických systémov v starostlivosti v zdravotných a sociálnych službách
 • Vývoj a zlepšenie metód výskumu výsledkov v oblasti zdravia pri ZCH
 • Následky pandemickej krízy a reakcia na prepuknutie globálnej epidémie na poli zriedkavých chorôb a vznik inovatívnych spôsobov starostlivosti s ohľadom na daný kontext.

Možné sú aj ďalšie témy za predpokladu, že spadajú do oblasti spoločenských a humanitných vied a nenachádzajú sa v zozname vylúčených tém (viď príloha).

 

PARTICIPUJÚCE ORGANIZÁCIE

Očakáva sa, že do výzvy sa zapoja nasledujúce financujúce organizácie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria*
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders
 • Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, French-speaking community
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada
 • Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Czech Republic*
 • French National Research Agency (ANR), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Ministry of Development & Investments, Greece*
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary*
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy*
 • Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Italy*
 • Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)*
 • Research Council of Lithuania (RCL), Lithuania
 • National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland*
 • The Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal*
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • Swedish Research Council (SRC), Sweden
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey

Finálny zoznam bude zverejnený zároveň s otvorením výzvy.

 

Predsedníctvo SAV uznesením č. 1103 zo dňa 8. 10. 2020 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou 1 projektu do maximálnej výšky 40 000€/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) naobdobie 3 rokov.

 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

3rd December

Otvorenie výzvy

16th February 2021

Termín na podanie prvotných návrhov (1. kolo)

End of April 2021

Pozvanie do 2. kola hodnotenia

15th June 2021

Termín na podanie kompletných návrhov projektov (2.kolo)

November 2021

Oznámenie výsledkov

 

Viac informácií v prílohe a na stránke EJP RD: https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/

Nástroj na vyhľadávanie partnerov: https://live.eventtia.com/en/jtc2021matchmaking

 

Kontaktná osoba za SAV: Zuzana Černáková, +421 (0) 2 5751 0 118, cernakova@up.upsav.sk