Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Info webinár dňa 16. 11. 2020 k otvorenej výzve BiodivERsA/WATER JPI (aktualizované 30. 11. 2020 - doplnená nahrávka webinára a prezentácia)

4. 11. 2020 | zhliadnuté 85-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti zúčastniť sa info webinára, ktorý organizuje ERA-NET konzorcium BiodivERsA v súvislosti s aktuálne otvorenou výzvou "Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems"

Termín webinára: ZMENA na 16. 11. 2020 (pondelok)

Čas:14:00-15:00

Registrácia: https://zoom.us/webinar/register/WN_3rM1bfwuSkOspn6zeV-10A

 
Cieľom webinára je poskytnúť informácie potrebné pri príprave projektového návrhu, a to konkrétne čo sa očakáva od žiadateľov a tiež zodpovedanie otázok ohľadom výzvy. Obsah webinára bude zameraný predovšetkým na záujemcov z krajín s nižšou mierou účasti v programe Horizon 2020.
 
Registrácie záujemcov, ktorí sa už prihlácili na pôvodný termín zostávajú v platnosti. V prípade záujmu o webinár je registrácia otvorená aj naďalej.
 
P SAV vyčlenilo indikatívny rozpočet 240 tis. eur pre uvedenú výzvu na podporu 2 výskumných projektov.
 
Kontakt SAV: OMS, Z. Panisova, panisova@up.upsav.sk 
 
AKTUALIZÁCIA 30. 11. 2020 
Nahrávka webinára https://youtu.be/0LDJJptNTts
Prezentácia použitá počas webinára je dostupná na linku http://www.biodiversa.org/1817/download