Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN ! Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems AKTUALIZÁCIA

8. 10. 2020 | zhliadnuté 125-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení výzvy na tému “Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems”. Výzvu otvorili spoločne konzorciá BiodivERsA a WATER JPI.

Základné informácie sú v prílohe a všetky podrobné aktualizované informácie sú dostupné priamo na web stránke https://www.biodiversa.org/1587 Informačný webinár sa uskutoční dňa 27. 10. 2020. Výzva pre podanie tzv. pre-proposals sa uzatvára 7. 12. 2020. Nástroj na vyhľadávanie partnerov, príp. projektov je dostupný na linku https://proposals.etag.ee/biodivrestore/partner-search alebo na Water JPI Researchers Forum

 

Predsedníctvo SAV na rokovaní dňa 12. 12. 2019 odsúhlasilo účasť SAV v uvedenej výzve s indikatívnym rozpočtom 240 000 eur na podporu 2 projektov na 3 roky.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Odbor medzinárodnej spolupráce, Úrad SAV. Kontakt: panisova@up.upsav.sk, tel. 02 / 5751 0245

 

AKTUALIZÁCIA dňa 30. 10. 2020

Nahrávka informačného webinára k výzve, ktorý sa uskutočnil 27. 10. 2020, je prístupná na linku  tu: https://youtu.be/tRUL53R4Tts

Prostredníctvom webinára získate nasledovné informácie:

Aké tématické okruhy môžete adresovať vo svojich projektových návrhoch?

Ktorí vedeckí pracovníci / z akých vedných oblastí sa môžu zúčastniť vo výzve?

Aký je mechanizmus financovania úspešných projektov?

Ako prebieha hodnotenie projektových návrhov?

Aký je časový harmonogram celej výzvy?

Kde je možné nájsť partnerov pre projekt?

Akým spôsobom podať projektový návrh?

Aké podporné dokumenty je potrebné si preštudovať počas prípravy projektového návrhu?

Aké sú podmienky účasti vo výzve a kde je možné tieto informácie získať?

Q and A časť - odpovede na konkrétne otázky od účastníkov webinára

Prezentácia použitá počas webinára je k dispozícii na web stránke http://www.biodiversa.org/1807/download