Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - Call on Conservation & Restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, incl. a focus on aquatic systems

20. 8. 2020 | zhliadnuté 122-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o pripravovanej výzve konzorcií BiodivERsA a WATER JPI na tému Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Bližšie informácie vrátane tematickej špecifikácie sú dostupné na stránke www.biodiversa.org/2020-call ako aj v prílohe nižšie. Plánovaný termín otvorenia výzvy je 5. október 2020. Aktuálne informácie budú tiež priebežne zverejňované na web stránke SAV.

Nástroj na vyhľadávanie partnerov pre projekt je dostupný cez platformu https://proposals.etag.ee/biodivrestore/partner-search

 

Predsedníctvo SAV uznesením č. 886 odsúhlasilo účasť v tejto výzve s indikatívnym rozpočtom 240 000 eur na podporu 2 výskumných projektov na 3 roky (t. j. 120 000 eur / 1 projekt / 3 roky, pričom spoluúčasť ústavu je 45 000 eur /3 roky).

V prípade ďalších otázok kontaktujte Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV, Z. Panisová, panisova@up.upsav.sk, tel. 02/5751 0245.