Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na on-line konferenciu CHIST ERA 2020

18. 8. 2020 | zhliadnuté 127-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti účasti na on-line konferencii, ktorá sa uskutoční v súvislosti  s pripravovanou výzvou Call 2020 ERA.Net konzorcia CHIST ERA.

Termín konferencie pre nasledovné témy je 29. – 30.  september 2020:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  2. Towards Sustainable ICT

Krátke anotácie tém sú dostupné tu ako aj v prílohe. Program a registrácia je k dispozícii na nasledovnej stránke https://www.chistera.eu/conference-2020-programme. Termín pre zaslanie abstraktu  je 11. september 2020. Termín registrácie účasti je 25. september 2020.

Konferencia je príležitosťou pre vedeckú komunitu aktívne sa podieľať na zadefinovaní výskumných okruhov, výziev na dané témy, prezentovať svoje výskumné aktivity a tiež získať kontakty na partnerov pre projekt.

Predsedníctvo SAV na svojom 35. zasadnutí schválilo uznesením č. 1049 účasť v  uvedenej výzve s indikatívnym rozpočtom 120 000 eur na podporu 1 výskumného projektu na 3 roky na témy:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions, alebo
  2. Towards Sustainable ICT

Bližšie informácie poskytne Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV, kontakt: Z. Panisová, panisova@up.upsav.sk, tel. 02/5751 0245