Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

ERC zverejnila štruktúru panelov pre výzvy na rok 2021 a 2022

3. 7. 2020 | zhliadnuté 164-krát

Vedecká rada Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC) sa vzhľadom na významnú revíziu štruktúry panelov ERC pre výzvy 2021 a 2022 rozhodla celú štruktúru zverejniť v dostatočnom časovom predstihu. Cieľom včasného zverejnenia je umožniť vedeckým komunitám oboznámiť sa so zmenami v príprave na prvé výzvy v rámci pracovného programu 2021.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke SLORD:

https://www.slord.sk/aktuality/erc-zverejnila-strukturu-panelov-pre-vyzvy-na-rok-2021-a-2022/