Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - SAS-UPJS ERC Visiting Scholarship Grants

23.6.2020, otvorené 95-krát

 

SAV vypísala novú výzvu na podávanie projektov v rámci programu SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants na obdobie 2020-2021. Na rozdiel od minulých rokov je tentoraz program vypísaný v spolupráci s UPJŠ v Košiciach. Program je určený pre potenciálnych uchádzačov o ERC projekty, cieľom je získať skúsenosti u riešiteľov ERC projektov. Uzávierka výzvy je 30. 9. 2020. Ďalšie podrobnosti o programe a o výzve nájdete na webovej stránke:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-saserc (SK verzia)
https://www.sav.sk/?lang=en&doc=educ-saserc (EN verzia).

Prípadné otázky zodpovie PhDr. Ľudmila Dolná, PhD., odborná referentka odboru medzinárodnej spolupráce Ú SAV. (Tel.: +421 2 57510 139, e-mail: dolna@up.upsav.sk)