Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Experts wanted! EIG CONCERT-Japan Joint Call on “ICT for Resilient, Safe and Secure society”

11. 6. 2020 | zhliadnuté 190-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce SAV hľadá odborníčky/odborníkov, ktorí by mali záujem hodnotiť projekty podané v rámci prebiehajúcej výzvy EIG CONCERT-Japan Joint Call for Proposals on “ICT for Resilient, Safe and Secure society”

V prípade, že máte záujem stať sa hodnotiteľkou/hodnotiteľom, prosím, vyplňte nižšie priložený formulár a spolu so svojím CV ho pošlite na adresu sekretariátu výzvy: concert-japan-jcs@cnrs.fr . V kópii, prosím, uveďte kontaktnú osobu za SAV: cernakova@up.upsav.sk .

Deadline na podanie formulára: 10 July 2020

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.