Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zapojte sa do prípravy výzvy EU Green Deal!

27. 5. 2020 | zhliadnuté 168-krát

Európska komisia otvorí v septembri 2020 špeciálnu výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške až 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.


Výzva zmobilizuje výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivý a udržateľný spoločenský prechod s cieľom nikoho z tohto transformačného procesu nevynechať. Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky pomerne rýchlo a ukážu, ako môže výskum a inovácie poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskej zelenej dohody.


Neváhajte sa preto do prípravného procesu zapojiť aj Vy!


Bližšie informácie nájdete na webovej stránke SLORD: https://www.slord.sk/aktuality/vyzva-na-poskytnutie-spatnej-vazby-k-buducej-vyzve-zameranej-na-naplnanie-cielov-europskej-zelenej-dohody/