Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - PPP projekty SAV-DAAD na roky 2021 - 2022

27.5.2020, otvorené 318-krát

 

Výzva na podávanie PPP projektov (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) medzi SAV a DAAD na roky 2021 - 2022


Termín podania žiadosti na slovenskej strane: 31. 07. 2020
Termín podania žiadosti na nemeckej strane: 28. 06. 2020
Začiatok poskytovania podpory: 01. 02. 2021.

Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.

V rámci výskumnej spolupráce sa kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN.

 

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.

Podmienkou účasti na projekte je prítomnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.

Vo formulári je nutné rozviesť pracovný a finančný plán na konkrétnych pracovníkov projektu. Nevyhnutnosťou je presné rozdelenie úloh spojených s riešením projektu medzi slovenských a nemeckých riešiteľov.

Slovenskí žiadatelia zasielajú priložené žiadosti :1x písomne a 1x elektronicky (skeny aj s podpismi). Na nemeckej strane je potrebné prihlásiť sa formou ktorú vyžaduje DAAD online formulárom.

Celkový objem strán projektu nesmie prekročiť 25 strán (formulár + prílohy)

 

Bližšie informácie Vám poskytne teritoriálny referent na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:
PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.
Programme Officer
Department of International Cooperation
Štefánikova 49
814 38 Bratislava - SLOVAKIA
Phone: ++421-2-5751 0179
E-mail: dolna@up.upsav.sk