Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - EIG CONCERT-Japan Joint Call on ICT for Resilient, Safe and Secure Society

18.5.2020, otvorené 103-krát

 

Medzinárodné konzorcium EIG CONCERT-Japan vyhlásilo 7. spoločnú výzvu na predkladanie projektových návrhov na tému

 

ICT for resilient, safe and secure society

 

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu výskumných tímov z Európy a Japonska na projektoch zaoberajúcich sa problémom prechodu k digitálnej spoločnosti. Projekty u ktorých je vítaný interdisciplinárny prístup vrátane zapojenia spoločenských a humanitných vied, majú prispieť k novým riešeniam odolnosti a bezpečnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Predsedníctvo SAV uznesením č. 880 súhlasilo so zapojením SAV do 7. spoločnej výzvy a s finančnou podporou 1 projektu pre tím z ústavu SAV s indikatívnym rozpočtom vo výške 120,000 € na tri roky, z čoho 45 000 € kryje príslušná organizácia SAV. Štart úspešných projektov je plánovaný na 1. polrok 2021.

Termín uzávierky výzvy: 17. 7. 2020

Ďalšie informácie možno nájsť v priloženom texte výzvy a na stránke konzorcia:

http://concert-japan.eu/spip.php?article79

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118