Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Rozdelenie agendy na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

30.3.2020, otvorené 153-krát

 

Radi by sme Vás informovali, že z dôvodu organizačných zmien na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV je od novembra 2019 v platnosti nové rozdelenie agendy týkajúce sa bilaterálnej aj projektovej spolupráce.

Rozdelenie spolu s kontaktami na zodpovedných referentov možno nájsť v priloženom dokumente.

 

OMS