Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

European Workshop "Young Scientists Meet Patients: Increasing Impact of Cancer Research"

Vložil(a): Z. Černáková, 13.2.2020, videné 34-krát

Radi by sme Vás informovali o možnosti zapojenia mladých post-doktorandských výskumných pracovníkov v oblasti preventívneho alebo klinického výskumu súvisiaceho s rakovinou do európskeho workshopu, ktorý organizuje nemecké ministerstvo - Federal Ministry of Education and Research v termíne 13.-14. októbra 2020 v Berlíne.

European Workshop „Young Scientists Meet Patients: Increasing Impact of Cancer Research" sa začne večer 13. októbra, 2020 sprievodnou prehliadkou nemeckej organizácie BMBF a následnou večerou. Nasledujúcim dňom 14. októbra,2020 sa niekoľko interaktívnych stretnutí zameriava na podporu lepšieho porozumenia a výmeny medzi mladými vedcami v oblasti rakoviny na jednej strane a zástupcami pacientov na strane druhej. Workshop pokrýva oblasť od preventívneho až po klinický výskum súvisiaci s rakovinou a zameria sa na mechanizmy a výhody participatívneho výskumu v týchto oblastiach. Účastníci si vypočujú kľúčové poznámky preventívnych a klinických výskumných pracovníkov, pacientov a výskumných pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s výskumom rakoviny, do ktorého sú zapojení pacienti a verejnosť, ako aj ďalšie kľúčové zúčastnené strany. Účastníci budú požiadaní, aby sa zúčastnili skupinových diskusií zameraných na potrebu zapojenia pacientov do výskumu v oblasti zdravia.

Ak ste mladý post doktorandský výskumný pracovník v oblasti preventívneho alebo klinického výskumu súvisiaceho s rakovinou, a ak máte záujem zúčastniť sa na tomto seminári, prosíme vás, aby ste vyplnili priložený formulár. Tento vyplnený formulár pošlite na mail: bibova@up.upsav.sk , najneskôr do konca februára 2020.

SAV môže navrhnúť 3 nominantov.

Konečný zoznam účastníkov bude zostavený výberom zo všetkých predložených nominácií na základe kritérií, ako sú krajina pôvodu, oblasť výskumu alebo pohlavie. Vybraní účastníci dostanú oznámenie do konca marca 2020.

Náklady na ubytovanie a cestu účastníkov budú refundované nemeckou organizáciou BMBF.


Kontaktná osoba: Katarína Bibová, bibova@up.upsav.sk, 02 5751 0 136