Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Experts wanted! ERA.Net RUS Plus Joint Transnational Call 2019

10.2.2020, otvorené 213-krát

 

Vážená vedecká komunita,

Oslovujeme Vás s ponukou zapojiť sa do panela expertov v rámci zverejnenej výzvy ERA.Net RUS Plus JTC2019. Záujemcov o účasť v hodnotení podaných projektov v rámci tejto výzvy prosíme o výber z nasledovných oblastí podľa svojej odbornej pôsobnosti:


Nanotechnologies:
1.1 Advanced nano-sensors for environment and health
1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modeling


Health:
2.1 Regenerative medicine, biomaterials and Organ-on -a chip-systems
2.2 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases


Social Sciences and Humanities:
3.1 Demography, migration, conflicts and security issues
3.2 Opportunities for and challenges to regional development and social cohesion

 

Termín nahlásenia kandidátov je do 14. februára 2020.

Vypracovanie posudku je honorované výškou 50€.

 

Kontaktná osoba: Katarína Bibová, +421 2 5751 0 136, bibova@up.upsav.sk