Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - 12th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (JRP)

10.2.2020, otvorené 205-krát

 

Predsedníctvo SAV na svojom 28. zasadnutí dňa 12. decembra 2019 uznesením č. 883 schválilo zapojenie SAV do 12. výzvy na podávanie spoločných výskumných projektov SAV - MOST (Taiwan) pre roky 2021 – 2023

 

12th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (JRP)

 

Cieľom výzvy je podporiť bilaterálne projekty podané spoločne výskumníkmi zo SAV a z výskumných inštitúcií na Taiwane. Očakáva sa, že spolupráca na týchto projektoch povedie k podávaniu ďalších spoločných projektov v európskych a iných medzinárodných výzvach.

 

Indikatívny rozpočet pre uchádzačov zo SAV:

a) projekty z oblastí neživá príroda, živá príroda a chemické vedy s finančnou dotáciou 40 000 € (z čoho 15 000 € kryje príslušná organizácia SAV) na projekt/rok

b) projekty z oblasti spoločnosť a kultúra s finančnou dotáciou do 24 000 € (z čoho 9 000 € kryje príslušná organizácia SAV) na projekt/rok

 

SAV ráta s podporou 2 projektov. Návrhy projektov z oblasti spoločenských a humanitných vied sú zvlášť vítané oboma financujúcimi stranami. Návrh projektu podáva slovenský aj taiwanský partner svojej financujúcej inštitúcii na základe paralelne publikovanej výzvy SAV a MOST-u.

 

Harmonogram:

Doba riešenia projektov: 1. január 2021 – 31. december 2023

Otvorenie výzvy: 1. apríla 2020

Predpokladaný termín uzávierky: 31. máj 2020

 

Podrobnosti budú zverejnené na stránke www.sav.sk v sekcii Medzinárodná spolupráca.

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118