Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases

16.1.2020, otvorené 198-krát

 

Konzorcium partnerov združených v programe „ERA-Net on Cardiovascular Diseases“ – ERA-CVD vyhlásilo spoločnú výzvu na predkladanie návrhov projektov na tému

 

Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases

Na výzve sa zúčastní  16 financujúcich organizácií  z 15 krajín. Predsedníctvo SAV uznesením č. 698 súhlasilo so zapojením SAV do  spoločnej výzvy (JTC 2020) a s podporou jedného projektu pre tím z ústavu SAV, dobou riešenia max. 3 roky sumou do výšky 40.000 € /projekt/rok (25.000 úrad SAV+15.000 ústav SAV) Konzorcium projektu  musia tvoriť minimálne 3  a maximálne 5 partneri z najmenej 3 rôznych členských krajín ERA-CVD.  

 

Harmonogram  výzvy :

Otvorenie výzvy:

15. 01. 2020

Uzávierka elektronického podávania návrhov

 02. 04. 2020

Oznámenie výsledkov

 Október 2020

Predpokladaný začiatok projektov                                                    01. 01. 2021

 

Podrobné informácie o výzve, ako aj príslušné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke:

https://www.era-cvd.eu/405.php

Kontaktná osoba: Martin Novák mnovak@up.upsav.sk , tel. +421 2 57 51 01 19