Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Ponuka partnestva ERA-MIN Joint Call 2019

Vložil(a): Z. Černáková, 9.1.2020, videné 108-krát

 

ERA-MIN Joint Call 2019

PARTNER SEARCH

 

 

V rámci výzvy konzorcia ERA-MIN 2,

„RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY“,

do ktorej sa zapojila aj Slovenská Akadémia Vied (bližšie info na https://www.era-min.eu/sites/default/files/docs/era-min_joint_call_2019_call_text_20191203.pdf),

ponúka turecký partner z Yeditepe University spoluprácu pri spoločnom podaní projektu.

V prípade záujmu kontaktuje:  Börte KÖSE MUTLU, mailto:borte.kose@yeditepe.edu.tr

 

Podrobnejšie informácie o ponúkanej spolupráci v prílohe.

 

 

Kontaktná osoba OMS: Martin Novák, tel: 02/ 57510119, mnovak@up.upsav.sk