Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - „Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases“

Vložil(a): Z. Černáková, 30.12.2019, videné 179-krát

 

Konzorcium partnerov združených v programe „ERA-Net on Cardiovascular Diseases – ERA-CVD " oznamuje, že 14. januára 2020 vyhlási 5. spoločnú výzvu na predkladanie návrhov projektov na tému

 

„Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases“

Na výzve sa zúčastní 16 financujúcich organizácií z 15 krajín. Predsedníctvo SAV uznesením č. 698 súhlasilo so zapojením SAV do spoločnej výzvy (JTC 2020) a s podporou jedného projektu pre tím z ústavu SAV, dobou riešenia max. 3 roky sumou do výšky 40.000 € /projekt/rok (25.000 úrad SAV+15.000 ústav SAV) Konzorcium projektu musia tvoriť minimálne 3 a maximálne 5 partneri z najmenej 3 rôznych členských krajín ERA-CVD.

 

Harmonogram výzvy :

Otvorenie výzvy: 14. 1. 2020

Uzávierka 1. kola podávania návrhov: 2. 4. 2020

Oznámenie výsledkov: Október 2020

 

Podrobné informácie o výzve, ako aj príslušné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke: https://www.era-cvd.eu/media/content/Preliminary%20announcement%20ERA-CVD_JTC2020_2.pdf

Bližšie informácie Vám poskytne manažér projektu Mgr. Martin Novák, PhD.
Kontakt: mnovak@up.upsav.sk, +421 2 57 51 01 19

Príloha

ERA-CVD logo.png