Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Slovensko-francúzska spolupráca na podporu účasti na konferenciách a letných školách

Vložil(a): Z. Černáková, 16.12.2019, videné 109-krát

 

Francúzske ministerstvo vysokého školstva, výskumu a inovácií otvorilo dve nové výzvy na podporu spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými vedeckými pracovníkmi.

1. Program ACCES je určený na podporu účasti slovenských vedeckých pracovníkov na seminároch, kolokviách alebo kongresoch organizovaných vo Francúzsku.
2. Program PARCECO je určený pre francúzskych vedcov, ktorí sú pozvaní zúčastniť sa seminárov alebo letných škôl na Slovensku.

Formuláre žiadostí nájdete na nasledovných stránkach francúzskeho ministerstva:

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

Uzávierka: 26 január 2020 o 18.00 hod.