Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN! 7th Joint Call for JRP SAS – TUBITAK (Turecko)

Vložil(a): Z. Černáková, 13.12.2019, videné 462-krát

 

Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV oznamuje, že výzva pre podávanie spoločných bilaterálnych projektov SAV – TUBITAK je otvorená v termíne 13. 12. 2019 – 9. 2. 2020. Téma výzvy je otvorená.

P SAV v zmysle uznesenia c.  812 odsúhlasilo finančnú podporu najviac 2 výskumných projektov vo výške 40 000 eur/rok/projekt na obdobie 3 rokov, pričom spoluúčasť príslušného ústavu SAV je 15 000 eur/rok.

Text výzvy ako aj potrebné formuláre sú priložené nižšie.

Bližšie informácie poskytne OMS, Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk, tel. 02/5951 0245.