Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - Exchange Action for Officers “Joint Capacity building for climate services policy alignment”

Vložil(a): Z. Černáková, 9.12.2019, videné 142-krát

 

Medzinárodné konzorcium ERA4CS (European Research Area for Climate Services) otvorilo v poradí už tretiu výzvu na podávanie žiadostí o krátkodobé výmenné pobyty vedúcich pracovníkov v oblasti klimatických služieb. Cieľom výzvy je podporiť medzinárodnú spoluprácu a výmenu know-how za účelom zosúladenia národných programov, priorít a aktivít v tejto oblasti. Výmenné pobyty by sa mali zameriavať na:

  • výmenu informácií o aktivitách zúčastnených inštitúcií
  • identifikáciu príležitostí k vzájomnej spolupráci
  • identifikáciu možností zosúladiť ich procedúry
  • návrhy štandardizácie ich produktov

O grant sa môžu uchádzať zamestnanci meteorologických agentúr a inštitúcií poskytujúcich klimatické služby z členských štátov EÚ a pridružených krajín, ktoré sú členmi ERA4CS alebo JPI Climate (vrátane Slovenska). Títo zamestnanci musia pôsobiť v riadiacich funkciách, resp. disponovať rozhodovacími právomocami. Z účasti na výzve nie sú vylúčené ani výskumné inštitúcie a tímy, pokiaľ vyvíjajú aktivity v oblasti klimatických služieb. Účelom výmenného pobytu však nemá byť výskumná mobilita.


Termín na podávanie prihlášok: 15. 1. 2020

Viac informácií v prílohe a na stránke: http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10898563/Call-Exchange-action-for-Officers-Joint-Capacity-building-for-climate-services-policy-alignment

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, + 421 2 57510 118